לעילוי נשמת משה אהרן סולוביי

בן ירחמיאל

נפטר בתאריך ט בחודש ניסן תשסב

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי: רבי משה אהרון ז"ל בן רבי ירחמיאל סולוביי. נלב"ע ט בניסן תשס"ב.