לעילוי נשמת בתיה סולוביי

בת חיים

נפטרה בתאריך כד בחודש טבת תשנח

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אימי: מרת בתיה סולוביי ע"ה בת רבי חיים בוחבינדר. נלב"ע כ"ד בטבת תשנ"ח.