לעילוי נשמת ישראל מאיר אברמוביץ

בן נפתלי הרץ

נפטר בתאריך כט בחודש שבט תשעג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אחי ישראל מאיר ז"ל, בן נפתלי הרץ אברמוביץ.