לעילוי נשמת שלום משה (מייקל) סלסני

בן אברהם

נפטר בתאריך ג בחודש שבט תשס

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ שלום משה (מייקל) בן אברהם סלסני. נלב"ע ג שבט.