לעילוי נשמת יוסף הי"ד שוק

בן פנחס ומרים

נפטר בתאריך טו בחודש כסלו תשסו

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ חברי היקר יוסי הי"ד בן פנחס ומרים שוק, שנרצח בפיגוע ירי בדרכו לביתו בבית חגי. נלב"ע ט"ו כסלו תשס"ו.