לעילוי נשמת אברהם אריה זרנצ´ני

בן משה יוסף ושרה מינדל

נפטר בתאריך כט בחודש טבת תשעג

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ רבי אברהם אריה בן רבי משה יוסף ושרה מינדל זרנצני נלב"ע כ"ט טבת תשע"ג.