לעילוי נשמת טילי יהודית מאיר

בן אריה וחיה

נפטר בתאריך כד בחודש אדר א תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.