לעילוי נשמת רחל גולדהגן ע"ה

בת מרדכי ואלה ויינשטיין

נפטרה בתאריך יד בחודש כסלו תשסח

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אמי מרת רחל ע"ה גולדהגן בת רבי מרדכי ואלה ויינשטיין. נלב"ע י"ד כסלו תשס"ח.