לעילוי נשמת יוסף כחלון

בן מרת וורידה

נפטר בתאריך ג בחודש אלול תשמז

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ : אבי רבי יוסף ז"ל בן מרת וורידה כחלון נלב"ע ג אלול תשמ"ז.