לעילוי נשמת עליזה חנה ע"ה כחלון

בת מרים בן תורה

נפטרה בתאריך כט בחודש סיון תשעג

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אימי:  מרת עליזה חנה ע"ה כחלון בת מרת מרים בן תורה נלב"ע כט סיון תשע"ג.