לעילוי נשמת משה גדליה חלפון ז"ל

בן ישראל ורחל

נפטר בתאריך ו בחודש אייר תשעד

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי מורי משה גדליה ז"ל בן רבי ישראל ורחל חלפון. נלב"ע ו באייר תשע"ד.