לעילוי נשמת פנינה רבקה מיזליש ע"ה

בת משה צבי

נפטרה בתאריך כא בחודש תמוז תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אמי מרת פנינה רבקה מיזליש ע"ה בת רבי משה צבי שקדיאל. נלב"ע כ"א תמוז תשע"ב.