לעילוי נשמת דוד אברהם ז"ל חן חיון

בן משה ורחל

נפטר בתאריך כט בחודש שבט תשעה

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ חמי  ואבינו רבי דוד אברהם חן חיון ז"ל בן רבי משה ורחל. נלב"ע כ"ט שבט תשע"ה.