לעילוי נשמת יצחק מנחם זידנציג

בן שמואל אליעזר

נפטר בתאריך א בחודש תשרי תשעה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ הסבא: יצחק מנחם זידנציג ז"ל.