לעילוי נשמת אהובה זידנציג ע"ה

בת שמואל אליעזר

נפטרה בתאריך א בחודש תשרי תשעה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ הסבתא:אהובה זידנציג ע"ה.