לעילוי נשמת שמואל מאיר גנזל ז"ל

בן

נפטר בתאריך א בחודש תשרי תשעה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ הסבא:שמואל מאיר גנזל ז"ל