לעילוי נשמת יעקב פסטרנק

בן

נפטר בתאריך א בחודש תשרי תשעה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ הסבא: יעקב פסטרנק ז"ל