לעילוי נשמת יצחק אייזיק בן דוד

בן דוד איזק

נפטר בתאריך כא בחודש טבת תשעה

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי רבי יצחק אייזיק בן רבי דוד איזק בן דוד. נלב"ע כ"א בטבת תשע"ה. תנצב"ה