לעילוי נשמת שמשון אברהם יונגסטר

בן יהודה ואיילת

נפטר בתאריך כז בחודש אייר תשעד

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ בני שמשון אברהם ז"ל בן יהודה ואיילת יונגסטר נלב"ע כ"ז אייר תשע"ד. תנצב"ה.