לעילוי נשמת יחזקאל בקשי

בן עמאם

נפטר בתאריך כח בחודש אדר א תשמו

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ רבי יחזקאל  ז"ל  בקשי בן רבי עמאם. נלב"ע כ"ח אדר א תשמ"ו. תנצב"ה.