לעילוי נשמת מרדכי דב גלצר

בן אליהו מאניש

נפטר בתאריך טז בחודש אייר תשעה

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי ד"ר מרדכי דב בן רבי אליהו מאניש גלצר. נלב"ע ט"ז באייר תשע"ה. תנצב"ה