לעילוי נשמת רחל אלביג

בת לאה

נפטרה בתאריך כ בחודש אדר תשעה

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אמי מרת רחל אלביג ע"ה בת מרת לאה חיימגאן. נלב"ע בכ אדר תשע"ה.תנצב"ה.