לעילוי נשמת נחמן אשלג

בן אברהם יצחק

נפטר בתאריך כג בחודש אב תשעה

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אחי: רבי נחמן בן רבי אברהם יצחק אשלג. נלב"ע כ"ג באב תשע"ה. תנצב"ה