לעילוי נשמת בן ציון שלמה פוגלמן ז"ל

בן יעקב אריה

נפטר בתאריך ב בחודש תמוז תשעה

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבינו רבי בן ציון שלמה ז"ל בן רבי יעקב אריה. נלב"ע ב בתמוז תשע"ה. תנצב"ה