לעילוי נשמת חיים מרדכי הבלין

בן שלמה וחוה

נפטר בתאריך כד בחודש אייר תשעה

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ בעלי רבי חיים מרדכי בן פרופסור שלמה וחוה הבלין. נלב"ע כ"ד באייר תשע"ה. תנצב"ה