לעילוי נשמת שלום עצר ז"ל

בן סאלם ונעמי

נפטר בתאריך כב בחודש חשון תשעו

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ רבי שלום ז"ל בן רבי סאלם ונעמי עצר. נלב"ע בכ"ב בחשון תשע"ו. תנצב"ה