לעילוי נשמת מאיר שטיינמץ

בן אהרן

נפטר בתאריך יט בחודש אייר תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אחי רבי מאיר ז"ל בן אהרן שטיינמץ. נלב"ע י"ט אייר תש"ע. תנצב"ה