לעילוי נשמת אברהם פישר

בן יוסף בצלאל

נפטר בתאריך כא בחודש חשון תשעה

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ חברי וידידי רבי אברהם ז"ל בן רבי יוסף בצלאל פישר. נלב"ע כ"א חשון תשע"ה.