לעילוי נשמת נח אברהם אופנהיימר

בן חיים יהודה

נפטר בתאריך ה בחודש חשון תשסד

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ חמי החבר רבי נח אברהם ז"ל בן רבי חיים יהודה אופנהיימר. נלב"ע ה בחשון תשס"ד. תנצב"ה