לעילוי נשמת יוסף ישי

בן צמח ז"ל ורינה

נפטר בתאריך יח בחודש תמוז תשעה

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ בני:רבי יוסף ז"ל בן צמח ז"ל ורינה ישי.נלב"ע בי"ח בתמוז תשע"ה.תנצב"ה