לעילוי נשמת סלומון אשטמקר ז"ל

בן מנשה וסגולה אשטמקר

נפטר בתאריך כ בחודש שבט תשעו

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ רבי סלומון  ז"ל בן רבי מנשה וסגולה אשטמקר. נלב"ע כ בשבט תשע"ו. תנצב"ה