לעילוי נשמת אשר ציג ז"ל

בן צבי וזלמה ציג ז"ל

נפטר בתאריך א בחודש טבת תשעו

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי: רבי אשר בן רבי צבי וזלמה ציג. נלב"ע  ביום א בטבת תשע"ו. תנצב"ה