לעילוי נשמת גדי פיינשטט

בן יוסף ז"ל ויעל

נפטר בתאריך יח בחודש שבט תשסב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.