לעילוי נשמת יעיש מור יוסף

בן ניסים וסוליקה ז"ל

נפטר בתאריך כו בחודש ניסן תשס

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי מורי יעיש ז"ל בן סוליקה וניסים מור יוסף נלב"ע כ"ו ניסן תש"ס. תנצב"ה.