לעילוי נשמת חיים מרדכי ברמסון ז"ל

בן אלכסנדר זיסקנד

נפטר בתאריך כז בחודש חשון תשס

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ רבי חיים מרדכי ז"ל בן רבי אלכסנדר זיסקנד ברמסון. נלב"ע כ"ז חשון תש"ס