לעילוי נשמת אלכסנדר ברמסון ז"ל

בן יהודה

נפטר בתאריך ד בחודש ניסן תשעו

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ א"מ רבי אלכסנדר בן רבי יהודה ברמסון. נלב"ע ד בניסן תשע"ו. תנצב"ה