לעילוי נשמת יצחק יוסף

בן אליהו חי ורחל ז"ל

נפטר בתאריך יז בחודש כסלו תשעו

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ רבי יצחק ז"ל בן רבי אליהו חי ורחל יוסף. נלב"ע י"ז כסלו תשע"ו. תנצב"ה