לעילוי נשמת ירוחם שמיר

בן חיים ז"ל

נפטר בתאריך כט בחודש אלול תשעה

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אחי רבי ירוחם בן רבי חיים שמיר. נלב"ע כ"ט אלול תשע"ה. תנצב"ה.