לעילוי נשמת מרים כהן

בת רחל ודוד תמרת

נפטרה בתאריך כד בחודש שבט תשעז

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אמי מרת מרים כהן ע"ה בת רחל ודוד תמרת. נלב"ע כ"ד שבט תשע"ז. תנצב"ה