לעילוי נשמת יהושע מנחם מנדל אברמוביץ

בן

נפטר בתאריך א בחודש כסלו תשנו

ת.נ.צ.ב.ה.

לזכר נשמת יהושע מנחם מנדל אברמוביץ אשר תמך בתורת ישראל בארץ ישראל