לעילוי נשמת משה אומן ז"ל

בן שלמה אומן ז"ל

נפטר בתאריך טז בחודש אייר תשעז

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי רבי משה בן שלמה אומן. נלב"ע ט"ז אייר תשע"ז. תנצב"ה