לעילוי נשמת מרדכי פייביש גולדמן

בן רבי אריה צבי הכהן ז"ל

נפטר בתאריך יג בחודש כסלו תשעח

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ בעלי רבי מרדכי פייביש רפאל גולדמן בן רבי אריה צבי הכהן. נלב"ע י"ג כסלו תשע"ח