לעילוי נשמת שילה סימן טוב

בן אביבה ועוזי

נפטר בתאריך ד בחודש אדר תשעח

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ בננו  שילה בן אביבה ועוזי סימן טוב.  תנצב"ה