לעילוי נשמת רומיה עטרי לוי

בת יעקב וסעדה שרה

נפטרה בתאריך ג בחודש אלול תשעח

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אמי מרת רומיה בת רבי יעקב וסעדה שרה עטרי לוי. תנצב"ה