לעילוי נשמת חנה חלימה צלח

בת עובדיה וחיסן ז"ל

נפטרה בתאריך כב בחודש טבת תשעז

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אמי מרת חנה חלימה בת רבי עובדיה וחיסן ז"ל. תנצב"ה