לעילוי נשמת גרשון שטיין

בן יהודה אברהם

נפטר בתאריך יא בחודש שבט תשעו

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי רבי גרשון ז"ל בן רבי יהודה אברהם שטיין תנצב"ה. נלב"ע י"א שבט תשע"ו