לעילוי נשמת טובה שטיין

בת אהרון שוורץ

נפטרה בתאריך ג בחודש אלול תשנז

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אמי מרת טובה ע"ה שטיין בת רבי אהרון שוורץ תנצב"ה. נלב"ע ג אלול תשנ"ז