לעילוי נשמת רחל דנינו

בת אנגל לעזרא

נפטרה בתאריך יד בחודש אייר תשעז

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ מרת רחל דנינו בת אנגל לעזרא תנצב"ה. נלב"ע י"ד אייר תשע"ז.