לעילוי נשמת גולדא זהבה שוורץ

בת אלעזר פנחס וייץ

נפטרה בתאריך ז בחודש אלול תשעט

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אמי: מרת גולדא זהבה שוורץ ע"ה בת רבי אלעזר פנחס וייץ תנצב"ה