לעילוי נשמת יוסף פרויליך

בן אלחנן ז"ל

נפטר בתאריך כא בחודש שבט תשעט

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי רבי יוסף ז"ל בן רבי אלחנן פרויליך. נלב"ע כ"א שבט תשע"ט. תנצב"ה